דף הבית סניפים ושעות פתיחה המועדון בישול מושלם דרושים ניוזלטר

חומרי גלם איכותיים

חברי מועדון נהנים יותר!

בישול מושלם: מתכונים ועוד

חצילים

28178_icon_hoveret_moadon B


למגוון מוצרים

 


 

  
 
לפרטים ומבצעים נוספים

מתכונים לכל סוגי המאכלים, טיפים  של מיטב השפים המובילים בארץ ועוד המון הפתעות

למתכון פילה סרדינים במרינדה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית- שנתית של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית -שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', ה-7 ביולי, 2016, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב צבי הנחל 1 א.ת. עמק חפר (להלן: "משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה יובאו הצעות ההחלטה שתמציתן כדלקמן: (א) מינויו מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת; (ב) לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים של החברה (שאינם דח"צים), לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (ג) לאשר את מינויו מחדש של מר ראובן אבי- טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים וזאת החל מהמועד הקבוע לסיום תקופת כהונתו השנייה, קרי - החל מיום 13.9.2016 ולמשך תקופה בת 3 שנים נוספות;
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו - בתום יום המסחר של יום ג' ה- 7 ביוני, 2016 (להלן: "המועד הקובע"); המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים אשר יש לצרף אליו - עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה"); המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה - הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), קרי: עד ליום 26 ביוני, 2016; כלל המסמכים יומצאו למשרדי החברה (כהגדרתם לעיל).
לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי, 2016 (מס אסמכתא 2016-01-039327) (להלן: "הדוח המיידי"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
טיב טעם הולדינגס 1 בע"מברוכים הבאים לאתר "טיב טעם"
עולם הקולינריה הוירטואלי של רשת הסופרמרקטים השלישית בגודלה
בישראל המציעה לכם מוצרים וחוויות קולינריות מכל העולמות - ומכל העולם,
הצטרפו למועדון טיב טעם, הרשמו לניוזלטר שלנו, קבלו מתכונים,
טיפים, ידיעות על מבצעים וארועים, הצעות בלעדיות ועוד ועוד.
והכל כאן – באתר האינטרנט שלנו – המתחדש באופן קבוע בתכנים וחדשות.


שרות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בטלפון 1-700-709-111


גילשו לאתר בעברית! הקליקו
טיבטעם.קום בחלונית הכתובת.


  

 
 

B_NEWS

צור קשר משקיעים  |  מפת אתר

כל הזכויות שמורות לטיב טעם ©
Photography and Design by Almog
אפסייט - בניית אתרים | קידום אתרים בניית אתרים אפסייט